วาดด่วน

 วาดด่วนวันเดียว=การวาดด่วนนั้นระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะวาด1-4คนวาดวันเดียว*ถ้าหลายคนในแผ่นเดียวก็ใช้เวลามากขึ้นไปและรายละอียดที่จะให้วาดเช่นเพิ่มหมาแมวรถยานพาหนะต่างๆรึอาคารบ้านเรือนที่รายละเอียดเยอะก็จะใช้เวลานานขึ้นไปอีก

kapook_28424

วาดสีน้ำภาพล้อเลียน

                  

kapook_28424

วาดล้อเลียนขาวดำลายเส้น

483     4269        46298     489785  

kapook_28424

วาดสีน้ำภาพเหมือน

 3001   3002   3003  3004   3005  545484

kapook_28424

วาดภาพเหมือนสีชอล์ค

5484    6596549  

kapook_28424

วาดภาพเหมือนขาวดำหมึกดำ

 848488  878656466  567456 65489489

kapook_28424

วาดภาพเหมือนขาวดำลายเส้น

64848  69122  648488  69877  67454    6584848

kapook_28424