ราคาวาด

      

ราคาวาดล้อเลียนสีน้ำ

A.4 คนเดียว 450 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 650 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 650 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 950 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 880 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 1280 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 1280 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1880 บาท +ส่งEMS

    

ราคาวาดล้อเลียนลายเส้นขาวดำ

A.4 คนเดียว 350 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 450 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 450 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 650 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 580 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 780 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 780 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1080 บาท +ส่งEMS

548452    62184989    3697    74169

ราคาวาดล้อเลียนขาวดำ  วาดบนกระดาษ100ปอนด์

A.4 คนเดียว 450 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 650 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 550 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 750 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 780 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 1080 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 980 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1380 บาท +ส่งEMS

  

ราคาวาดล้อเลียนสีอะคริลิค กระดาษขาว&กระดาษซีเปีย (วาดแต่ตัวไม่มีฉาก)

A.4 คนเดียว 450 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 650 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 650 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 950 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 880 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 1280 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 1080 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1580 บาท +ส่งEMS

 16216  4524423  1258  65126 (1)

                ราคาวาดล้อเลียนสีโปสเตอร์

               A.4 คนเดียว 550 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 750 บาท +ส่งEMS

              A.3 คนเดียว 750 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1050 บาท +ส่งEMS

              A.2 คนเดียว 1080 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 1480 บาท +ส่งEMS

              A.1 คนเดียว 1480 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1980 บาท +ส่งEMS

45848 400  54898 400  54858 400  56484 400

ราคาวาดล้อเลียนสีชอล์ค กระดาษสีซีเปีย (วาดแต่ตัวไม่มีฉาก) 

A.4 คนเดียว 350 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 450 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 450 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 650 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 680 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 980 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 980 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1380 บาท +ส่งEMS

548488 658745484848654654654848

ราคาวาดล้อเลียนสีอะคริลิค วาดบนเฟรมผ้าใบ กรอบลอยในตัว แขวนได้เลย

A.4 คนเดียว 1050 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 1550 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 1550 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 2050 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1880 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 2580 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 2580 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 3080 บาท +ส่งEMS

     

ราคาวาดภาพเหมือนสีน้ำ 

A.4 คนเดียว 650 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 950 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 950 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1450 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1480 บาท +ส่งEMS            A.2 สองคน 2180 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 2180 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 3080 บาท +ส่งEMS

5484    6596549

ราคาวาดภาพเหมือนสีชอล์ค

A.4 คนเดียว 850 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 1250 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 1250 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1550 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1580 บาท +ส่งEMS            A.2 สองคน 2580 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 2580 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 3080 บาท +ส่งEMS

                                                                                                                                         649498  515125 800  54181 500  654966  54854

ราคาวาดภาพเหมือนสีอะคริลิค วาดบนเฟรมผ้าใบ กรอบลอยในตัว แขวนได้เลย

A.4 คนเดียว 1050 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 1550 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 1550 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 2050 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1880 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 2580 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 2580 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 3080 บาท +ส่งEMS

 

 ราคาวาดภาพเหมือนขาวดำ หมึกดำ

A.4 คนเดียว 550 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 750 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 750 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1050 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1080 บาท +ส่งEMS            A.2 สองคน 1380 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 1380 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1780 บาท +ส่งEMS

    

ราคาวาดภาพเหมือนขาวดำ ลายเส้น ดินสอEE

A.4 คนเดียว 550 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 750 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 750 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1050 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1080 บาท +ส่งEMS            A.2 สองคน 1380 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 1380 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 1780 บาท +ส่งEMS

6549645 700  479498-700  46465 700  65848

ราคาวาดภาพเหมือนคาร์บ่อนขาวดำ

A.4 คนเดียว 750 บาท +ส่งEMS              A.4 สองคน 1150 บาท +ส่งEMS

A.3 คนเดียว 950 บาท +ส่งEMS              A.3 สองคน 1350 บาท +ส่งEMS

A.2 คนเดียว 1380 บาท +ส่งEMS              A.2 สองคน 1780 บาท +ส่งEMS

A.1 คนเดียว 1780 บาท +ส่งEMS            A.1 สองคน 2580 บาท +ส่งEMS