ล้อเลียนหมู่

วาดรูปหมู่ล้อเลียน

วาดหลายคนลดได้แล้วแต่งบประมานว่ามีเท่าไหร่แล้วทางเราจะประเมินแล้วเขียนราคานั้นได้ไหม   ต่อรองราคาได้ครับถ้าวาดหลายคนในแผ่นเดียวนะครับ

สามคนขึ้นไป  สีโปสเตอร์

88881  88884  88882

 kapook_28424

สามคนขึ้นไป สีน้ำ

วาดหลายคนลดได้แล้วแต่งบประมานว่ามีเท่าไหร่แล้วทางเราจะประเมินแล้วเขียนราคานั้นได้ไหม   ต่อรองราคาได้ครับถ้าวาดหลายคนในแผ่นเดียวนะครับ

967   966   971

968

970

 

 

969